Sức quyến rũ cô giáo xinh đẹp trong trường

Sức quyến rũ cô giáo xinh đẹp trong trường. Tôi đã nghĩ rằng điều này là quá tốt để trở thành sự thật, cũng cảm thấy sợ hãi rằng tôi thực sự đang làm cho cô ấy, điều mà tôi thực sự muốn tránh. Tuy nhiên, tôi nên nói rằng khi tôi hơn 20 tuổi, hơi xám hơn cô ấy nên không chắc cô ấy sẽ cảm thấy như vậy và cô ấy đã đề cập đến một người bạn lâu năm. Từ đó, tôi nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát được phần thăn của mình nhưng tốt nhất là cả hai chúng tôi nên nghĩ về việc cô ấy sẽ ở lại nhà qua đêm. Chúng tôi đã sắp xếp để nói chuyện vào lúc 6 giờ tối hôm sau để xem liệu cả hai chúng tôi đều cảm thấy rằng đây có phải là bước đi đúng đắn.