Nứng cặc hai nam sinh chơi em nữ sinh ngay trong lớp

Nứng cặc hai nam sinh chơi em nữ sinh ngay trong lớp. Mọi chuyện sẽ trở nên tuyệt vời cho đến khi tôi giới thiệu anh chàng với Melanie. Sau đó, họ luôn phải làm việc vào thứ Bảy, hoặc bố của họ cần sự giúp đỡ của họ, hoặc vì một số lý do khác mà chúng tôi không thể đi chơi. Chúng tôi đã nói thêm về những gì chúng tôi đã làm và rất nhiều điều về những đứa trẻ của chúng tôi. Trước khi tôi biết điều đó, ai đó trong hệ thống PA đã nói rằng buổi khiêu vũ tiếp theo sẽ là buổi khiêu vũ cuối cùng của buổi tối. Khi việc đó kết thúc, tôi bước ra sảnh để tìm lũ trẻ của chúng tôi.