Ngoại tình cùng em đồng nghiệp xinh đẹp đã có chồng

Ngoại tình cùng em đồng nghiệp xinh đẹp đã có chồng. Tôi tìm đến Bạn để được hướng dẫn; chúng tôi sử dụng tín hiệu để không báo động cho cô ấy. Nâng cằm Quý phi liếc qua tủ đầu giường hướng dẫn lấy gel bôi trơn. Cô phải cảm thấy đau đớn khi Bạn phá hủy sự trong trắng của cô ấy, đó là một phần trong quá trình bắt đầu của cô ấy, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện dễ dàng nhất có thể cho cô ấy. Cô bây giờ đang ngủ rất ngon; cô ấy không cựa quậy trong khi tôi di chuyển quanh nệm để tiếp cận gel. Giường chùng xuống đáng kể khi Bạn đặt mình trên đầu gối phía sau phần đầu phía sau nghiêng lên của cô ấy, nhưng nó không làm phiền cô ấy.