Lén địt bạn thân của người yêu Arina Hashimoto

Lén địt bạn thân của người yêu Arina Hashimoto, đến phòng trọ người yêu anh bạn rất hưng với cô bạn thân của người yêu tên là Arina Hashimoto xinh đẹp đáng yêu và đặc biệt rất dâm đãng, thấy người yêu đang học anh chàng bèn trả vờ đi xung quanh đến phòng Arina Hashimoto thấy em nó đang thay đồ nhìn ngon vãi ra sau đó lại còn được gọi vào làm tình bú cặc cho nữa chứ. làm anh cahnfg sướng quá về phòng không có hứng với cô người yêu nữa lẻn sang phòng bạn thân người yêu địt nhau.