Đêm vui vẻ cùng em teen trong khách sạn

Đêm vui vẻ cùng em teen trong khách sạn. Làm theo yêu cầu của anh ấy, tôi cầm lấy con cặc của anh ấy trong tay để ngón tay tôi vòng tròn. Nó lớn hơn rất nhiều so với xung quanh. Vâng, một trong những khác tôi đã thích. Tôi giật đi giật lại. Anh đẩy nó vào sâu hơn trong miệng tôi. Tôi chưa bao giờ và một vòi nước sâu như vậy trong miệng của tôi trước đây. Đầu nhọn chạm vào cổ họng tôi. Vẫn còn rất nhiều con cặc của anh ấy vẫn còn ở bên ngoài nếu không có bàn tay của tôi xoay tròn thì anh ấy đã đẩy nó ngay vào cổ họng tôi. Tôi đã nghe nói về cổ họng sâu. Tôi tự hỏi tôi có thể làm điều đó. Có lẽ sau này.