Đang ăn cơm lồn vợ chảy nước thèm địt siêu nứng

Đang ăn cơm lồn vợ chảy nước thèm địt siêu nứng. Dự án đã thành công rực rỡ, nhưng nó đã vấp phải một bức tường gạch gần 5 năm trước, khi các nhà khoa học liên quan phát hiện ra hai sai sót lớn đã phủ nhận bất kỳ ứng dụng quân sự thực tế nào. Trước hết, sau khi được kích hoạt bởi, chỉ có thể được điều khiển bởi người đã kích hoạt phản hồi ban đầu. Mọi nỗ lực chuyển lệnh hoặc kích hoạt lại đối tượng đều thất bại thảm hại. Anh không thể bắt đầu hiểu được kiểu nói hai lần tâm lý phức tạp, nhưng rõ ràng nó có liên quan gì đó đến việc khiến tâm trí tiềm thức bối rối.