Bạn nữ sinh dâm đãng trong lớp tôi

Bạn nữ sinh dâm đãng trong lớp tôi. Lúc đầu cô ấy đã mất cảnh giác, cô ấy chỉ nhìn tôi. Khuôn mặt của cô ấy vẫn còn biểu hiện rằng cô ấy đã đến ôm tôi. Khi lời nói của tôi chìm sâu vào trong, biểu hiện của cô ấy cũng vậy, tôi chợt nhận ra điều đó. Cô ấy đã gạt nó đi khi cuộc nói chuyện nhỏ trở nên tồi tệ? Tôi nghĩ sẽ là một điều tốt nếu cô ấy không nhận ra sự thật đằng sau những lời tôi nói. Nhưng trong sâu thẳm, tôi muốn cô ấy lấy chúng vì những gì mà ruột của cô ấy đã nói với cô ấy rằng chúng có ý nghĩa như thế nào. Tôi muốn cô ấy hiểu rằng tôi mong muốn cô ấy, và đã làm như vậy trong một thời gian dài.